H. Andreas Dung-Lac

 

Dung-Lac werd in 1785 in Vietnam geboren, waar hij opgroeide in een boeddhistische omgeving. Toen hij twaalf jaar was verhuisde het gezin naar Hanoi en Dung-Lac kwam daar op een katholieke school terecht. Een nieuwe wereld ging voor hem open. Hij volgde het katholieke onderwijs met enthousiasme, liet zich dopen en werkte daarna enkele jaren als godsdienstleraar. Dat gaf hem niet voldoende bevrediging. Daarom besloot hij theologie te gaan studeren, werd in 1823 tot priester gewijd en in Ke-Dâm tot pastoor benoemd. Dung-Lac boekte grote successen bij de verspreiding van het evangelie. Zijn christelijke principes strookten echter niet met die van keizer Minh-Mang, die hem in de gevangenis liet werpen. Zijn gemeenteleden wisten echter een zo groot bedrag aan losgeld bijeen te brengen, dat hij werd vrijgelaten. Met hernieuwde ijver zette Dung-Lac zijn bekeringswerk voort, maar nam voor de veiligheid de naam van de apostel Andreas aan en verhuisde naar een andere gemeente. Het mocht niet baten. Samen met zijn naaste medewerker Peter Truong Van Thi werd hij opnieuw gearresteerd, weer vrijgelaten na betaling van een losgeld en opnieuw gearresteerd. Een losgeld betalen had nu geen zin meer, want de twee werden direct overgebracht naar een gevangenis in Hanoi. De verhoren daar verliepen niet zachtzinnig en eindigden met hun beider onthoofding. In 1988 werden ze met nog 116 Vietnamese martelaren tegelijk heilig verklaard.