H. Clemens I

 
Clemens Romanus of Paus Clemens I (Rome, 1e eeuw - Chersonesos (Bosporuskoninkrijk, nu: Krim), 99 of 101) was volgens de overlevering bij Irenaeus de derde opvolger van Petrus als bisschop van Rome. Zijn pontificaat was volgens de officiële pauslijst van het Vaticaan van 76-81 n.Chr. (Volgens Irenaeus van 92 tot 101 n.Chr.) Volgens Tertullianus was hij de directe opvolger van de apostel Petrus en waren respectievelijk paus Linus en paus Anacletus I Clemens' opvolgers. Mogelijk is echter ook dat Clemens samen met Linus en Anacletus lid was van het presbyterium (raad van oudsten) van de kerk in de stad Rome. Tijdens zijn ambtstermijn werd het vormsel ingevoerd.
 
Twee brieven die toegeschreven zijn aan Clemens I worden gerekend tot de geschriften van de Apostolische Vaders. Hiervan is de tweede brief één van de vroegst bewaard gebleven preken, die zeer waarschijnlijk niet van Clemens zelf is.
 
De Eerste brief van Clemens aan de christenen van Korinthe
De Eerste brief van Clemens aan de christenen van Korinthe (I Clemens) is hoogstwaarschijnlijk authentiek. Hij schreef deze brief waarschijnlijk omstreeks 96 n.Chr. In de brief is sprake van een rebellie van een groepje jonge christenen die de ouderlingen van de Kerk in Korinthe hadden afgezet. Clemens betoogt (hoewel hij niet het gezag had, wat overigens blijkt uit de terughoudendheid van Clemens in zijn brief) dat de jongeren moesten worden verbannen en de ouderlingen in hun ambt moesten worden hersteld.

Clemens verklaarde dat ouderlingen onder geen geding konden worden afgezet. Dit blijkt echter niet uit de brieven van de apostel Paulus aan Timotheus (of Timoteus) en Titus, waar afzetting onder bepaalde voorwaarden toegestaan was (er wordt echter wel opgeroepen tot terughoudendheid). Voorts spoorde hij aan te leven zoals Christus en trouw te zijn aan de Romeinse overheid. In hoofdstuk 25 vs. 1-4 vergelijkt hij Jezus met de Phoenix die net als Christus herrees (opstanding).
 
Clemens in de Bijbel
Volgens de christelijke schrijvers Origenes en Hiëronymus enz. is paus Clemens I dezelfde als de Clemens die door Paulus in Fil 4,3 wordt genoemd.
 
Volgens een traditie werd Clemens verbannen naar een eiland waar hij zware arbeid moest verrichten en het Evangelie verkondigde. Hij zou de marteldood zijn gestorven.
 
In de Katholieke Kerk en in de Orthodoxe Kerken wordt Clemens I op 23 november als heilige gevierd, bij de Grieken op 24 november en in de Russische Kerk op 25 november. In de beeldende kunst wordt hij voorgesteld als paus, met anker, boekrol, palmtak of een uit de zee rijzende tempeltje, ook wel met een bron en een lma. Sint-Clemens is de patroonheilige van Klemskerke, Minderhout, Hoeilaart en Watermaal-Bosvoorde. In Rome is de basiliek van San Clemente aan hem gewijd.