H. Cecilia

 
Cecilia (Latijn: Caecilia) (? - 230) is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia.
Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie.
Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230.
Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers.
Dit zijn de zeven primaire heiligen.
Deze zeven vrouwen worden allemaal genoemd in de eerste Romeinse Canon.
Heilige Maria Magdalena
Heilige Agatha
Heilige Agnes
Heilige Anastasia
Heilige Cecilia
Heilige Catharina
Heilige Lucia
Dit patronaatschap is gebaseerd op een verkeerde opvatting van de antifoon van de vespers van haar feestdag, die luidt: Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli domino decantabat dicens fiat domine cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar.

De verwijzing naar het orgel (organis) en de zang (cantantibus) hebben te maken met het feestgedruis op haar bruiloft.
De zin wil zeggen dat zij zich "te midden van de feestmuziek" in haar hart enkel richt tot God in de hoop ook in haar bruidsnacht haar maagdelijkheid (corpus immaculatum) te kunnen bewaren.
Dit lukt.
Ze vertelt haar echtgenoot, Valerianus, dat ze een beschermengel heeft.
Valerianus komt tot inzicht en bekering.
Beiden sterven vervolgens als martelaren onder een hernieuwde vlaag van christenvervolging.
De feestdag van de heilige is 22 november.
Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd.
Zelf was ze ook inspiratiebron van vele composities, zoals Henry Purcells hymne Hail! Bright Cecilia van 1692.
De heilige Cecilia wordt doorgaans voorgesteld met het orgel.
In de Nederlanden wordt ze ook vaak met een valk afgebeeld, typisch attribuut om op haar adellijke afkomst te wijzen.
De middeleeuwse kerk van Neede was tot de reformatie aan de heilige Cecilia gewijd.