43. Is de wereld een product van het toeval?

Nee. God, en niet het toeval, is de oorzaak van het bestaan van de wereld.
Zij is noch wat haar herkomst betreft, noch wat haar ordening en doelgerichtheid betreft, een product van 'zinloos' opererende factoren.
 
Christenen geloven dat zij Gods handschrift kunnen lezen in zijn schepping.
In 1985 hield paus Johannes Paulus II wetenschappers die over de wereld spreken als een toevallig, zinloos en doelloos proces, in een lezing voor: 'Wanneer wij een universum, met zo een complexe organisatie van elementen en een zo prachtig, doelgericht leven, als toevallig karakteriseren, dan betekent dat eigenlijk dat wij het zoeken opgeven naar een verklaring van de wereld zoals die zich aan ons voordoet.
Het betekent in feite dat wij aannemen dat er werkingen bestaan zonder oorzaak.
Daar laat het menselijke verstand het in feite afweten; het onttrekt zich op een manier aan het denken en aan het zoeken van een oplossing voor de problemen'.