42. Kun je overtuigd zijn van de evolutie en toch in de Schepper geloven?

Ja. Het geloof staat open voor bevindingen en hypothesen van de natuurwetenschappen.
 
De theologie heeft geen natuurwetenschappelijke deskundigheid; de natuurwetenschap heeft geen theologische deskundigheid.
De natuurwetenschap kan niet dogmatisch uitsluiten dat er in de schepping doelgerichte processen aan de gang zijn; het geloof daarentegen kan niet vaststellen hoe die processen zich concreet voltrekken in de ontwikkeling van de natuur.
Een christen kan de evolutietheorie als een nuttig verklaringsmodel beschouwen, voor zover het niet de verkeerde evolutionistische opvatting huldigt dat de mens een toevallig bijproduct van biologische processen is.
Evolutie veronderstelt dat er iets bestaat dat zich verder kan ontwikkelen.
Daarmee wordt nog geen uitspraak gedaan over waar dat 'iets' vandaan komt.
Ook op vragen naar het zijn, het wezen, de waardigheid, de opdracht, de zin en het waarom van de wereld en de mensen kun je niet met biologische argumenten een antwoord geven.
Maar zoals het 'evolutionisme' naar de ene kant grenzen overschrijdt, zo overschrijdt het creationisme de grenzen aan de andere kant.
Creationisten nemen de Bijbelse gegevens (zoals hoe oud de aarde is, de schepping in zeven dagen) op naïeve wijze letterlijk op.