41. Maakt de natuurwetenschap de Schepper overbodig?

Nee.
De zin: 'God heeft de wereldgeschapen' is geen achterhaalde natuurwetenschappelijke uitspraak.
Het is een theologische uitspraak, dat wil zeggen een uitspraak over de goddelijke betekenis (theos = God, logos = zin, betekenis) en oorsprong van alle dingen.
 
God heeft de wereld geschapen is een natuurwetenschappelijke uitspraak, in zoverre, dat de natuurwetten pas bestaan vanaf de Schepping. Vóór de Schepping bestond de aarde niet, en bestonden eveneens de natuurwetten niet.
Het scheppingsverhaal is geen natuurwetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de wereld.
'God heeft de wereld geschapen' is een theologische uitspraak, die gaat over het verband tussen de wereld en God.
God heeft de wereld gewild; Hij gaat met haar mee en zal de wereld tot voltooiing brengen.
Geschapen zijn is een blijvende eigenschap van de dingen en een elementaire waarheid over de dingen.