39. Is Jezus God? Maakt Hij deel uit van de Drievuldigheid?

Jezus van Nazareth is de Zoon, de tweede goddelijke persoon; over Hem gaat het als wij bidden: 'in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest' (Mat. 28:19).
 
Jezus was ofwel een oplichter toen Hij zich Heer van de Sabbat noemde en zich met de titel 'Heer' liet aanspreken als was Hij God, ofwel was Hij echt God.
Schandaal ontstond toen Hij zonden vergaf.
Dat was in de ogen van zijn tijdgenoten een vergrijp waar de doodstraf op stond.
Door wonderen en tekenen, maar met name door de verrijzenis, leerden de leerlingen inzien wie Jezus is en baden zij tot Hem als de Heer.
Dat is het geloof van de kerk.