38. Wie is de 'Heilige Geest'?

De Heilige Geest is de derde persoon van de Heilige Drievuldigheid en evenzeer God als de Vader en de Zoon.
 
Wanneer wij ontdekken dat God een werkelijkheid binnen in ons is, dan weten wij dat de Heilige Geest aan het werk is.
God gaf ons 'de Geest van zijn Zoon' (Gal. 4:6) die ons helemaal zou vervullen.
In de Heilige Geest vindt de christen diepe vreugde, innerlijke vrede en vrijheid.
'U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en Hem te kunnen aanroepen met "Abba, Vader" (Rom. 8:15b).
In de Heilige Geest (Wij ontvangen Hem in de doop en het Vormsel) mogen wij God aanspreken met 'Vader'.