36. Kun je logisch beargumenteren dat God drievuldig is?

Nee, Gods Drievuldigheid (Triniteit) is een mysterie.
Wij weten alleen dankzij Jezus Christus dat God drievuldig is.
 
Mensen kunnen niet met hun eigen verstand concluderen tot Gods Drievuldigheid.
Maar zij erkennen wel de redelijkheid van dit mysterie, als zij de openbaring van God in Jezus Christus aanvaarden.
Als God eenzaam en alleen zou zijn, zou Hij niet eeuwig liefhebben.
Omdat Jezus het ons uitlegt, vinden wij al in het Oude Testament (bijvoorbeeld in Gen. 1:2 ; 18:2 ; 2 Sam. 23:2), maar zelfs in de hele schepping sporen van Gods Drievuldigheid.