35. Geloven wij in één God of in drie Goden?

Wij geloven in één God in drie personen (triniteit).
'God is niet eenzaamheid, maar volkomen gemeenschap' (Benedictus XVI).
 
Christenen bidden niet tot drie verschillende goden, maar tot één enkel wezen, dat zich drievoudig ontplooit en toch één blijft.
Dat God drievuldig is, weten wij door Jezus Christus: Hij, de Zoon, spreekt over zijn hemelse Vader ('de Vader en ik zijn één', (Joh. 10:30)).
Hij bidt tot Hem en schenkt ons de Heilige Geest, die de liefde is van de Vader en de Zoon.
Wij worden dan ook gedoopt 'in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest' (Mat. 28:19).