33. Wat betekent God is liefde?

Als God liefde is, wordt al het geschapene gedragen en omringd door oneindig welwillende liefde.
God verklaart niet alleen dat Hij liefde is, Hij bewijst het: 'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden' (Joh. 15:13).
 
Geen andere godsdienst zegt wat het christendom zegt: 'God is liefde' (1Joh. 4:8.16.).
Het geloof houdt vast aan de uitspraak, hoewel mensen door het lijden en het kwaad in de wereld gaan twijfelen of God echt liefde is.
Al in het Oude Testament laat God de profeet Jesaja namens Hem tegen zijn volk zeggen: 'Jij bent zo
 

kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je' (Jes. 43:4).
God laat Jesaja zeggen: 'Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalm gegrift' (Jesaja 49:15-16a).
Dat zijn geen loze woorden over Gods liefde, zoals Jezus laat zien aan het kruis, waar Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.