32. Wat betekent: God is de waarheid?

'God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis' (1 Joh. 1:5).
Zijn woord is waarheid (Spr.8:7 ; 2 Sam. 7:28), en zijn wet is waarheid (Ps. 119:142).
Jezus staat zelf borg voor de waarheid van God; zo zegt Hij wanneer Hij voor Pilatus staat: 'Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen' (Joh. 18:37).
 
Je kunt God niet bewijzen, omdat de wetenschap God niet tot experimenteel object kan maken.
Toch laat God zich op een eigen manier ervaren en bewijzen.
Dat God de waarheid is, weten wij dankzij de volstrekte geloofwaardigheid van Jezus.
Hij is 'de Weg, de Waarheid en het Leven' (Joh. 14:6).
Iedereen die in relatie treedt met Hem kan dit ontdekken en ondervinden.
Als God niet 'waar' is, zouden geloof en rede niet in gesprek met elkaar kunnen komen.
Maar ze kunnen elkaar verstaan, want God is de waarheid en de waarheid is goddelijk.