30. Waarom geloven wij in slechts één God?

Wij geloven in slechts één God, omdat de Heilige Schrift getuigt dat er maar één God bestaat, en omdat er volgens de wetten van de logica ook maar één kan zijn.
 
Als er twee Goden zouden zijn, dan zou de ene God de grens zijn van de andere God; geen van beiden zou oneindig zijn of volkomen; dan zou geen van beiden God zijn.
De fundamentele Godservaring van Israël is: 'Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige!' (Deut. 6:4).
Telkens opnieuw roepen de profeten op om de valse goden los te laten en zich tot de ene God te bekeren: 'Ik ben God, er is geen ander' (Jes. 45:22).