H. Antonius Maria Claret

 
De heilige Antonius Maria Claret (Sallent, provincie Barcelona, 23 december 1807 - Fontfroide, Frankrijk, 24 oktober 1870) was een Spaanse bisschop en ordestichter.
In 1835 werd hij tot priester gewijd.
Ter ondersteuning van zijn doelen stichtte hij in 1849 de Broederschap van de Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria, de claretijnen.
Daarna werkte hij op de Canarische Eilanden en dan op Cuba, waar hij in 1850 aartsbisschop van het diocees Santiago de Cuba werd.
Deze bisschopszetel was daarvoor meer dan 60 jaar onbezet geweest.
In Cuba stichtte hij de vrouwelijke tak van de claretijnen: de claretinessen, de zusters onderwijzeressen van de Onbevlekte Maria.
In 1857 keerde hij terug naar Spanje en was hij de biechtvader van koningin Isabella II.
Toen Isabella in 1868 werd afgezet vluchtte Claret en trok zich terug in een klooster in Frankrijk.
Hij stierf op weg naar het Eerste Vaticaans Concilie.
Op 25 mei 1934 werd hij door paus Pius XI zalig verklaard.
Door paus Pius XII werd hij op 7 mei 1950 heilig verklaard.
Zijn feestdag is 24 oktober.