27. Hoe zijn geloofsbelijdenissen ontstaan?

De geloofsbelijdenissen komen voort uit opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf om mensen te dopen.
Bij die gelegenheid moesten zij aan de mensen vragen om een specifiek geloof te belijden, namelijk het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
De kern van alle latere geloofsbelijdenissen bestaat uit de belijdenis van Jezus als de Heer en de opdracht tot verkondiging.
Die kern luidt als volgt: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest' (Mat. 28:19).
Alle geloofsbelijdenissen van de kerk zijn nadere uitwerkingen van het geloof in die drie-ene God.
Ze beginnen telkens met de belijdenis van de Vader, die de wereld geschapen heeft en in stand houdt, belijden dan het geloof in de Zoon, door wie de wereld en wijzelf verlost zijn, en belijden ten slotte het geloof in de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in de kerk en in de wereld.