26. Wat zijn geloofsbelijdenissen?

Geloofsbelijdenissen zijn samenvattingen van het geloof die het mogelijk maken dat alle gelovigen hetzelfde belijden.
 
Zulke samenvattingen staan al in de Brieven van Paulus.
De vroegchristelijke apostolische geloofsbelijdenis is bijzonder, omdat die gezien wordt als een samenvatting van het geloof van de apostelen.
De grote geloofsbelijdenis staat in hoog aanzien, omdat die voortkwam uit de grote concilies van de nog ongedeelde kerk (Nicea 325, Constantinopel 381) en tot op heden het gemeenschappelijke fundament is van de christenen, zowel in het Oosten als in het Westen.