23. Bestaat er tegenspraak tussen geloof en natuurwetenschap?

Er bestaat geen onoplosbare tegenspraak tussen geloof en natuurwetenschap, omdat de waarheid niet tweevoudig kan zijn.
 
De waarheid van het geloof kan niet strijdig zijn met een wetenschappelijke waarheid.
Er is maar één waarheid, waarop zowel het geloof als de wetenschappelijke argumentatie betrokken is.
God heeft de rede, waarmee wij de redelijke structuren van de wereld kennen, evenzeer gewild als het geloof. Daarom vraagt het christelijke geloof ook om (natuur-)wetenschap en bevordert die.
Het geloof heeft de taak om kennis te bevorderen van dingen die weliswaar niet ontoegankelijk zijn voor de rede, maar waarvan de werkelijkheid de rede overstijgt.
Het geloof herinnert de natuurwetenschappen eraan dat zij niet op de stoel van God moet gaan zitten, maar de schepping moet dienen.
Natuurwetenschap moet de menselijke waardigheid respecteren en mag zich niet aan haar vergrijpen.