22. Geloven - hoe gaat dat?

Wie gelooft, zoekt naar een persoonlijke band met God en is bereid alles te geloven wat God over zichzelf openbaart.
 
Geloven begint vaak na een schokkende gebeurtenis of vanuit een gevoel van onrust.
Een mens voelt dan dat de zichtbare wereld en de gewone loop der dingen niet volstaan.
Hij voelt zich geraakt door een mysterie.
Hij speurt de tekenen af die naar Gods bestaan verwijzen, krijgt vertrouwen dat hij God kan aanspreken en durft zich ten slotte in vrijheid aan God te binden.
In het Johannesevangelie staat: 'Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen' (Joh. 1:18).
Daarom moeten wij in Jezus, de Zoon van God geloven, als wij willen weten wat God ons wil meedelen.
Geloven betekent daarom dat wij ja zeggen tegen Jezus en ons hele leven aan Hem verbinden.