21. Geloven - wat is dat?

Geloven is weten en vertrouwen.
Dat houdt zeven dingen in:
• Geloof is door God geschonken, je krijgt het als je er intens om vraagt.
Geloof is de bovennatuurlijke kracht die onmisbaar is voor ons heil.
Geloof vraagt dat wij met vrije wil en met volledig verstand op Gods uitnodiging ingaan.
Geloof is absoluut zeker, omdat Jezus daarvoor instaat.
Geloof is niet compleet als het niet ook werkzaam wordt in de liefde.
Geloof neemt toe wanneer wij steeds beter naar God luisteren en in een wederkerige, biddende relatie met Hem staan.
Geloof geeft ons nu al een voorproefje van de hemelse vreugde.
 
Veel mensen zeggen: geloven is me niet genoeg, ik wil het zeker weten.
Maar het woord 'geloven' heeft twee onderscheiden betekenissen.
Als een parachutist aan de verantwoordelijke persoon op het vliegveld vraagt: 'Is de parachute goed voorbereid en ingepakt?' en de man antwoordt terloops: 'Och ja, ik geloof van wel', dan is dat voor hem natuurlijk niet genoeg; dat wil hij zeker weten.
Maar als hij een vriend heeft gevraagd de parachute in te pakken, dan zal die op zijn vraag antwoorden: 'Ja, ik heb hem zelf ingepakt. Je kunt mij vertrouwen'.
En de parachutist zal dan antwoorden: 'Ja, ik geloof je'.
Zulk geloof is veel meer dan weten, het betekent dat je er zeker van bent.
En dat is het geloof waarmee Abraham optrok naar het beloofde land, dat is het geloof waardoor martelaren het uithielden tot de dood erop volgde, dat is het geloof dat ook nu nog christenen in vervolgsituaties overeind houdt.
Het is een geloof dat de hele mens raakt.