19. Welke rol speelt de Heilige Schrift in de kerk?

De kerk put alle leven en kracht voor zichzelf uit de Heilige Schrift.
 
Behalve Christus' aanwezigheid in de heilige Eucharistie is er niets dat de kerk met meer eerbied vereert dan Gods aanwezigheid in de Heilige Schrift.
In de heilige Mis luisteren wij staande naar het Evangelie, want in de mensenwoorden die wij horen, spreekt God zelf tot ons.