17. Welke betekenis heeft het Oude Testament voor christenen?

Het Oude Testament laat zien dat God de wereld schept en in stand houdt en de mensen leidt en vormt.
Ook de boeken van het Oude Testament zijn Woord van God en Heilige Schrift.
Zonder het Oude Testament kun je Jezus niet begrijpen.
 
In het Oude Testament begint een groot, gelovig leerproces, dat in het Nieuwe Testament een beslissende wending neemt en uitloopt op het einde van de wereld en de wederkomst van Christus.
Het Oude Testament is veel meer dan een voorspel op het Nieuwe Testament.
De geboden en profetieën voor het volk van het Oude Verbond en de beloften die ze bevatten voor alle mensen, zijn nooit herroepen.
In de boeken van het Oude Verbond ligt een onvervangbare schat aan wijsheid en gebeden opgeslagen; met name de psalmen behoren tot het dagelijksgebed van de kerk.