15. Hoe kan de Heilige Schrift 'waarheid' zijn als niet alles wat erin staat juist is?

De Bijbel wil ons geen historische feitelijkheden of natuurwetenschappelijke inzichten geven.
De schrijvers waren ook kinderen van hun tijd.
Zij hadden tijdgebonden culturele vooronderstellingen en deelden in de dwalingen van hun tijd.
Maar in de Heilige Schrift staat onfeilbaar zeker alles wat de mens moet weten over God en over zijn weg naar verlossing.