H. Stefanus van Hongarije

 
Stefanus I de Heilige (Hongaars: Szent István) (Esztergom, ca. 975, – aldaar, 15 augustus 1038) werd in 1000 de eerste koning van Hongarije. Zijn vader Géza was het stamhoofd van de Magyaren. Zijn moeder heette Sarolta. Hij werd als heiden geboren onder de naam Vajk (held). In 985 lieten hij en zijn vader zich dopen door de heilige Adalbert van Praag. Zijn doopnaam werd Stefanus, naar de vroeg-christelijke heilige Stefanus.
 
Stefanus trouwde in 995 met Gisela van Beieren, de dochter van hertog Hendrik II van Beieren. Ze kregen vele kinderen van wie de volgende bekend zijn: Emmerik, Otto, Bernard, Agatha en Hedwig. Hedwigs dochter was de latere heilige Cunegonde of Cunigunda van Luxemburg. Stefanus werd bijgestaan door de heilige Astricus en de heilige Gerard Sagredo gaf les aan zijn eveneens heilig verklaarde zoon Emmerik. Zijn dochter Agatha was de moeder van Edgar Ætheling van Engeland, de heilige Margaretha van Schotland en Christina. Margaretha trouwde met koning Malcolm III van Schotland.
 
Na het verslaan van de heidense edelen, onder wie zijn oom Koppány, wist Stefanus in 997 alle Magyaarse clans onder zijn leiding te verenigen. Volgens de legende zond paus Silvester II hem in januari 1001 een prachtige met juwelen bezette gouden kroon, een apostolisch kruis en een zegenbrief om aan te geven dat hij hem erkende als christelijk koning. Tot in de 20e eeuw voerden de heersers van Hongarije hierom de titel apostolisch koning.
 

In Boedapest wordt een oude koningskroon, de Stefanuskroon bewaard. Het is niet duidelijk of dit werkelijk de kroon van de heiligverklaarde koning is. Er zijn ook aanwijzingen dat hij aan Stefans zoon Emmerik heeft toebehoord.
 
Stefanus verdeelde Hongarije in 50 comitaten (graafschappen) en beval elk dorp een kerk te bouwen en een priester aan te stellen. Ook stichtte hij verschillende kloosters en kathedralen en schonk de kerk veel geld. Door middel van verschillende wetten probeerde hij heidense gebruiken terug te dringen en de positie van het christendom te verstevigen. Zo schafte hij het runenschrift af en voerde het Latijnse alfabet in.
 
In 1083 werd Stefanus samen met zijn zoon Emmerik heilig verklaard.