Heilige Maagd Maria van de berg Karmel

 

Het feest van de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel valt op 16 juli.
De berg Karmel in het Heilige Land wordt in de Bijbel genoemd als de plek waar Elia streed tegen de profeten van de afgod Baäl.
In de twaalfde eeuw lieten kluizenaars zich door het geloof van de profeet Elia inspireren en vestigden zich op de berg Karmel, onder bescherming van de Heilige Maagd.
Zij legden de basis voor de latere ordes van de karmelieten en karmelietessen.
De later heilig verklaarde karmeliet Simon Stock kreeg in 1251 in Cambridge een verschijning van de Heilige Maagd Maria.
Zij gaf hem een scapulier.
In 1386 werd de 16e juli voor de karmelieten een belangrijke feestdag.
Sinds 1726 staat deze vrije gedachtenis op de liturgische kalender van de Rooms-katholieke Kerk.