H. Odulfus

 

Odulphus (Oirschot, geboortejaar onbekend - Utrecht, na 854) was een benedictijn en missionaris uit het einde van de 8e en begin 9e eeuw en is heilig verklaard. Odulphus werd geboren te Oirschot (tegenwoordig Best) en verwierf naam als Apostel der Friezen. Odulphus is ook aangeduid met de namen Sind Odulp, Olof, Oelbert en Oel.
De eerste geschreven historische gegevens over Best spreken ervan dat Odolphus geboren werd uijt eene edele stamme onder de Franken. Kronieken zeggen dat hij geboren werd waar de Odulphuskerk staat. Odulphus was in 805 pastoor van Oirschot. Kort daarna trad Odolphus toe tot de benedictijnen en verbleef in het Martinusklooster in Utrecht. Hij was mogelijk benoemd tot kanunnik in het kapittel van het Aartsbisdom Utrecht. De bisschop Frederik van Utrecht zond Odulphus uit naar Friesland waar hij het werk van zijn voorlopers Willibrord, Bonifatius en Liudger voortzette. In onder meer Stavoren stichtte Odulphus een Benedictijner abdij. Volgens zijn hagiografie trad Odulphus op tegen ketterijen.
Het feest van Odulphus wordt op 12 juni gevierd. Ter herdenking werd in Wormer vanaf de Middeleeuwen tot en met 1919 op de zondag na 12 juni een kermis gehouden.
Zowel Stavoren als Evesham in Worcestershire beweren in het bezit te zijn van Odulphus' relikwieën. Delen van de relikwieën werden in 1034 in Stavoren door Vikingen gestolen en kort daarop door de bisschop van Londen gekocht; deze bisschop Alfward schonk de relikwieën aan de Benedictijnse Onze-Lieve-Vrouwe-abdij van Evesham. Er zijn meerdere translatiepogingen geweest in de loop van de geschiedenis, zodat vooral van de Engelse relieken de authenticiteit onduidelijk is. Odulphus is de patroonheilige van de gemeente Best en prijkt op het gemeentewapen daarvan.