H. Cyrillus van Alexandrië

 

Cyrillus I van Alexandrië (Grieks: Κύριλλος Α΄ Αλεξανδρείας) (Alexandrië, 375-380 - Alexandrië, 27 juni 444) was monnik en patriarch van Alexandrië van 412 tot 444.
Hij bestreed fel het arianisme.
Hij streed ook tegen Nestorius toen die patriarch van Constantinopel werd.
De kwestie werd voorgelegd aan paus Celestinus I in 430; tijdens een synode in Rome werd Nestorius gevraagd zijn stellingen op te geven.
Deze was echter overtuigd van zijn gelijk en vroeg keizer Theodosius II een algemeen concilie bijeen te roepen.
Dit werd het concilie van Efeze in 431.
De uitspraken van dit concilie - in afwezigheid van Nestorius - waren dat in Christus de eenheid van twee naturen voorkomt, menselijk en goddelijk.
Maria werd gedefinieerd als de moeder Gods.
De veroordeling van Nestorius werd niet door iedereen binnen de Antiocheense kerkgemeenschap aanvaard.
In de Nestoriaanse Kerk of de Kerk van het Oosten leefden zijn ideeën verder.
Cyrillus verdedigde zijn leven lang zijn christologische opvattingen die gebaseerd zijn op Alexandrijnse logosmodel.
De menselijke natuur van Christus is een passief instrument van zijn goddelijke natuur.
Zijn opvolger op de bisschopszetel van Alexandrië was Dioscurus.
Zijn gedenkdag valt in de Rooms-katholieke Kerk op 9 februari of 27 juni (sinds 1969), in de Orthodoxe Kerk op 18 januari en 9 juni.