Albertus de Grote

 

Het belangrijkste menselijk vermogen is het verstand.
Het hoogste doel van het verstand is God te kennen.
 
H. Albertus de Grote
 
God, die uw heilige bisschop en kerkleraar Albertus groot hebt gemaakt door de menselijke wijsheid ondergeschikt te maken aan het goddelijk geloof, geef ons, wij smeken U, dat wij zo het spoor van zijn leer volgen, dat wij het volmaakte licht mogen genieten in de hemel.