7. Waarom moest God zich tonen opdat wij weten hoe Hij is?

De mens kan met het verstand kennen dat God bestaat, maar niet hoe Hij werkelijk is.
Maar omdat God graag gekend wil worden, heeft Hij zich geopenbaard.
 
God hoefde zich niet aan ons te openbaren.
Hij openbaarde zich uit liefde.
Net zoals je in de liefde tussen mensen alleen dan iets te weten komt van iemand van wie je houdt, als die persoon zijn hart voor je opent, zo weten wij alleen iets van Gods innerlijk, omdat de eeuwige en geheimvolle God zichzelf uit liefde voor ons heeft geopenbaard.
Vanaf de schepping heeft God telkens weer tot de mensen gesproken, via de aartsvaders en de profeten tot aan de definitieve OPENBARING in zijn Zoon Jezus Christus.
In Hem heeft Hij zijn hart voor ons uitgestort en ons laten zien wie Hij in wezen is.