Gebed bij een Vormsel

 
Heilige Geest, ik bid om Uw gaven
om mij te sterken als christen.
Ik word door mijn vormsel uitgenodigd
de weg te volgen van Jezus.
Geef mij wijsheid en verstand
om te weten wat ik moet doen.
Geef mij raad en sterkte
om het goede te blijven doen.
Laat mij U beminnen God.
Laat mij niet mezelf zoeken.
Maak mij sterk in mijn geloof.
Laat mij een goede getuige zijn
van het evangelie van Jezus Christus,
om eens het eeuwig leven te ontvangen.
Amen.