Gebeden voor en na het eten

 
Voor het eten:
 
Vader in de hemel,
U bent zo goed,
want U geeft ons eten in overvloed.
 

God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen,
met mensen die arm zijn en in nood.
 

Lieve Vader, U laat alles groeien,
de zon schijnt en de regen valt,
zodat alles groeit, en het zaad dat werd gezaaid,
nu als koren wordt gemaaid.
 
 
Voor ons eten, lieve Heer,
vragen wij om Uw zegen.
Geef ons door het eten kracht,
om te wandelen op Uw wegen
 

Lieve Vader,
van U zijn alle dingen,
van U alleen.
Van U is alle eten, en al het goede om ons heen.
Wilt U ons eten zegenen, en zorg voor al wat leeft.
En leer mij te danken, voor al het goede dat U ons geeft.
 

Na het eten:

Heer, ik dank U voor alles wat ik weer van U ontvangen heb.
Geef mij een hart, dat U liefheeft en U dient.
Maak mij gehoorzaam en leer mij te leven naar Uw wil.
Amen.
 

Vader in de hemel,
dank u wel voor het eten dat we elke dag krijgen.
Help ons dankbaar te zijn, voor wat we hebben,
en niet kieskeurig te zijn en eten weg te gooien.
Amen.