Gebeden voor als je opstaat

 
Vader, ik dank U voor deze nacht.
Ik ben weer wakker en ben blij
dat ik een nieuwe dag van U gekregen heb.
Ik vraag U mij deze dag te helpen
een goede vriend van Jezus te zijn.
Hij heeft ons geleerd om goed te zijn.
Help mij mijn best te doen
Zijn voorbeeld na te volgen
en geen kwaad te doen.
Geef mij daartoe Uw zegen, Heer.
Amen.
 
 
Lieve Jezus, ik ben zo blij,
het donker verdween,
de nacht is voorbij,
Uw licht straalt nu om me heen.
Lieve Vader, nu ik deze dag begin,
wil ik u vragen mij te helpen vandaag, bij de dingen die ik doe,
thuis en op school.
Wilt U papa en mama helpen bij hun werk.
Help al mijn vrienden en familie,
Amen.
 

Heer, dank U voor deze nieuwe dag,
dat ik lekker kon slapen en dat u mij veilig
de nacht door hebt gebracht.
Doordat ik lekker uitgerust ben,
heb ik weer energie om de dag aan te kunnen.
Heer, wees heel de dag bij mij,
zodat ik lief kan zijn voor alles en iedereen
om me heen, Amen.
 

Ik vouw mijn handen
tot een schaal
omhoog, naar U:
ik vang de levenskracht
mij toevertrouwd.
Ik bewaar haar in mijn hart.
Dat wij ontdekken mogen
wat God vandaag van ons verwacht,
en het doen in uw kracht.
Amen
 

Wij vragen uw zegen over de komende dag,
God van al wat leeft.
Help ons deze dag door te brengen
volgens uw bedoeling,
houd in ons de hoop levend
op een betere wereld
en geef ons de kracht
om daar vandaag aan te werken.
Zegen allen met wie wij
in lief en leed verbonden zijn;
maak ons bereid met elkaar te delen
wat het leven biedt;
geef ons een open oog en een bewogen hart
voor ieder die onze naaste is
naar het voorbeeld en in de kracht
van Jezus van Nazareth. Amen

Dankgebed als je wakker wordt:
Wij danken U, God,
voor deze nieuwe morgen;
wij danken u
voor de rust van de nacht zonder zorgen,
voor gezondheid, liefde en vrienden
die U ons schenkt.
Wij danken u voor alles
wat uw goedheid ons brengt.
God in de hemel,
wij danken U.