H. Romualdus

 

Romualdus van Ravenna (gestorven in 1027) was een abt en de stichter van de benedictijnerorde der camaldulenzers. Omwille van hun witte pij worden ze ook witte benedictijnen genoemd. In de lage landen zijn er nooit camaldulenzer kloosters geweest. Momenteel zijn er vooral nog in Italië en Polen. Het gaat echter om een zeer kleine orde.
Sint-Romualdus werd geboren te Ravenna. Reeds als jongeling trok hij zich in de eenzaamheid terug om een leven van boete en versterving te leiden. Hij werd de stichter van verschillende gemeenschappen van kluizenaars, waaronder de belangrijkste die van Camaldoli in Toscane. Laatstgenoemde stichting gaf haar naam aan de kloosterorde der Camaldulenzers, die met gebruikmaking van de regel van de heilige Benedictus van Nursia kluizenaarsleven en kloosterlijke gemeenschap met elkaar verbindt.
Romualdus stierf in het jaar 1027 in de buurt van Fabriano. Zijn lichaam werd begraven in de kerk van Sint-Blasius en Sint-Romualdus te Fabriano. Tot 1969 was zijn gedenkdag 7 februari (de dag van de overbrenging van zijn relieken), maar thans is dat 19 juni (zijn sterfdag).