5. Waarom ontkennen mensen dat God bestaat, als zij Hem toch met hun verstand kunnen kennen?

De onzichtbare God kennen is een grote opgave voor de menselijke geest.
Veel mensen schrikken daarvoor terug.
Sommigen willen God ook niet kennen, omdat zij dan hun leven moeten veranderen.
Wie zegt dat vragen naar God zinloos is omdat er toch geen antwoord op is, maakt het zichzelf te gemakkelijk.