4. Is het verstand voldoende om het mysterie van God te kennen?

Nee.
Met Zijn openbaring heeft God de mens willen verlichten over waarheden die het menselijk begrip te boven gaan.
 
 
Kunnen wij het bestaan van God met ons verstand erkennen?
 
Ja, het menselijke verstand kan God met zekerheid kennen.

De wereld kan haar oorsprong en doel niet in zichzelf hebben. Er is meer dan je kunt zien in alles wat bestaat. Ordening, schoonheid en ontwikkeling van de wereld verwijzen boven zichzelf uit naar God. Ieder mens staat open voor het ware, het goede en het schone. Hij hoort in zichzelf de stem van het geweten, die hem stimuleert tot het goede en waarschuwt voor het kwade. Wie met verstand dit spoor volgt, zal God vinden.