H. Charbel Makhluf

 
Charbel (ook Sjarbel; gedoopt Joessef) Makhloef, Annaya, Libanon; monnik; † 1898.
Hij wordt op 8 mei 1828 geboren te Beqa Kafra in de Libanon.
Zijn familie bestaat uit eenvoudige, gelovige, hard werkende mensen.
Zijn vader is boer; een van diens zussen is kloosterzuster; daarnaast heeft Joessoef nog twee ooms die monnik zijn.
Als hij drieëntwintig is, geeft hij op zijn beurt te kennen monnik te willen worden.
Bij het afscheid zou zijn moeder hem gezegd hebben: "Als je geen góede religieus wilde worden, zou ik zeggen: Jongen, kom naar huis.
Maar ik besef nu dat de Heer je vraagt in zijn dienst. En in mijn verdriet van je gescheiden te zijn, doe ik en stap terug en zeg ik je: Moge Hij je zegen, mijn jongen, en een heilige van je maken.”
Hij treedt toe tot het Maronitische Onze-Lieve-Vrouweklooster te Maifuq en neemt de kloosternaam aan van Charbel naar een heilige uit de eerste eeuwen van het christendom († 101; feest 29 januari).
Enige tijd later verhuist hij naar het verder af gelegen St-Maroklooster te Annaya.
In 1851 legt hij zijn eeuwige geloften af en in1859 wordt hij priester gewijd. Zestien jaar lang woont hij in de kloostergemeenschap.
De laatste drieëntwintig jaar trekt hij zich verder in de eenzaamheid terug om het leven te leiden van een kluizenaar.
Toch weten ook daar de mensen hem te vinden.
Dat gaat na zijn dood onverminderd door: men komt bidden op zijn graf en vraagt voor allerhande noden om zijn voorspraak in de hemel. Hij is heilig verklaard in 1977.