Blog

Wilt u zelf een blog plaatsen op het katholieke geloof?
Dat kan!
U kunt dan mailen naar katholiekwebmaster@hotmail.com
 
 

Jongeren vragen een andere kerk - woensdag 23 januari 2013

Een veelgehoorde klacht van een oudere generatie: jonge, orthodoxe katholieken willen de klok terugdraaien.
Is die klacht terecht?
Of is er iets anders aan de hand?
Wij houden van orthodoxie.
Deze opmerkelijke ontboezeming klonk vrij onlangs in de open brief aan priesters door jonge katholieken, geschreven door de Amerikaanse blogger Ryan Eggenberger.
De praktijken die ons typisch katholiek maken - regelmatige biecht, aanbidding, het rozenhoedje - helpt ons, jongeren, onze identiteit als katholieken in deze wereld op te bouwen, zo stelt het manifest.
Bidden vinden wij moeilijk, het is ons niet geleerd, dus help ons erbij.
En: u moet ons helpen om te gaan met porno, seks en relaties.
Een pleidooi volgt om ruimer gelegenheid te krijgen voor het ontvangen van de sacramenten.
 
Geen eendagsvlieg
In mijn beleving is dit geluid geen uitzondering of eendagsvlieg, maar het geluid van de nu opkomende generatie, reageert pater Gregory Brenninkmeijer SJ, werkzaam in het noviciaat van de jezuïeten in Birmingham.
Wie van de jongeren nog kerkelijke belangstelling heeft, draagt deze kleuren.
Waar in de afgelopen decennia binnen het onlosmakelijke koppel geloof en gerechtigheid de gerechtigheid de meeste aandacht kreeg, daar is nu duidelijk meer aandacht voor het geloof.
Als ik tijdens de voorbeden bijvoorbeeld bid voor een uitslag van de Amerikaanse verkiezingen die de armen en kwetsbaren in de samenleving beschermt, dan heb ik niet de indruk dat de studentengemeenschap dat echt een gebedsintentie vindt.
 

Pater Dries van den Akker SJ ziet de nieuwe orthodoxie als een logische reactie op de ontwikkelingen na het Tweede Vaticaanse Concilie.
De jaren zestig van de vorige eeuw verlangden naar maatschappelijke relevantie, ook van de dogma s en de kerkelijke gebruiken: ramen open naar de wereld.
Alle tierelantijnen moesten daarom weg: geen Latijn, geen wierook, zitbanken in plaats van knielbanken, enzovoort.
Maar de nieuwe generatie wijst erop dat de Kerk er juist is om op het heilige te wijzen dat anders is dan onze wereld: op God, op Jezus; op de kerkelijke regels en geboden.
Dat is waarschijnlijk ook het geheim achter het succes van evenementen als de Wereldjongerendagen, waar de paus, als vertegenwoordiger van het heilige, ogenschijnlijk kritiekloos wordt toegejuicht.
 
Golfbewegingen
Juist de generatie die de veranderingen van de jaren zestig heeft toegejuicht, heeft moeite met deze verandering.
De jongeren willen de klok terugdraaien, zo is een veelgehoorde klacht.
Maar, zo relativeert Van den Akker, die generatie vergeet dat deze jongeren die teruggedraaide klok nooit hebben meegemaakt.
Zij kwamen een Kerk binnen die de boodschap in begrijpelijke taal wilde omzetten en overdragen, die gewoon wilde zijn.
Zij willen juist een bijzondere Kerk.
Van den Akker: Zij willen verkondiging, samen genieten van het feit dat je gelovig bent en dat beleven met rituelen, teksten en gezangen die duidelijk van dat geloof getuigen.
Niet kritisch kijken, maar je er heerlijk aan overleveren.
Het interessante is, dat er als het ware golfbewegingen zijn in het kerkelijk zelfverstaan: meer naar de wereld toe, weer wat van de wereld af, enzovoort.
Jezus heeft er zelf een boerenwijsheid over doorgegeven: Aan de vruchten kent men de boom.
Ook als de vruchten anders zijn dan verwacht.
 
 
 
 

Reacties:

Pamela Kribbe krijgt boodschappen door van Jeshua, Maria en Maria Magdalena. Ze heeft die in vier boeken op getekend. o. a. Gesprekken met Jeshua. Als men echt wil weten wat Jeshua’s bedoeling is (met het christelijk geloof) is het goed om die te lezen!! Andere goede christelijke literatuur is Autobiografie van een yogi van Paramahanda Yogananda De heilige wetenschap van Swami Sri Yoekteswar En; We moeten even serieus praten. Echt God van Neal Donald Walsch

Peter- 13-08-2020

De Heilige Mis is niet meer hoe het geweest is, in plaats van een waarlijk heilig Misoffer is het een symbolische maaltijd geworden. de aanwezigheid van Christus in Het Allerheiligste raakt in de vergetelheid. mensen gaan ter communie en laten christus zelf de hoogste, allerheiligste en machtigste God gewoon in hun vuile handen leggen. vegen de kruimels af aan hun kleding, of laten het op de grond vallen, en de ander loopt er niets wetend overheen. daarom moeten we blijven bidden voor Rome dat de liturgie weer heilig word, dat we de Mis weer vieren richtend naar het oosten kijkend naar God de Almachtige Vader als 1 volk en kinderen van God. bidden dat er weer een paus komt die de tiara gaat dragen en een echte plaatsvervanger van Christus hier op aarde is. bidden dat de Mis weer een lofprijzing en aanbidding van God word zo als het hoort te zijn. OLV van Fatima bid voor ons!

Gijs- 09-12-2016

De zichtbare aanwezigheid van Christus in de Eucharistie en de daar bij behorende eer voor Jezus moet weer beter in de kerken terug komen, De mensen gaan het als een maaltijd zien, symbolische aanwezigheid gaan ze Jezus zien, de knielbanken zouden verplicht weer in alle Rooms Katholieke Kerken terug moeten komen waar de priester achter de communie kan uitdelen, dan kunnen de mensen zelf beslissen of ze er voor staand- of knielend-op de tong - of op de hand ontvangen, een ieder naar zijn eigen eer en geweten. De Tabernacels weer centraal in het midden! Dat zou al een goed begin zijn op de lange weg die er nog te gaan is.

Frank- 26-01-2013


Reageren:

Anti-spam 4 + vijf = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >