H. Matteus

 
MatteŁs (ook wel Mattheus; KoinŤ Ματθαίος, MatthaŪos, een hellenisering van het Hebreeuwse מתי/מתתיהו, Mattay of Mattithyahu, "geschenk van JHWH") was een van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Hij wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens MatteŁs.
Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: "Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die MatteŁs heette, en hij zei tegen hem: 'volg mij'."
Marcus en Lukas noemen hem Levi.
Om die reden wordt vaak ook gesproken van MatteŁs Levi.
MatteŁs was de zoon van AlfeŁs.
Hij was tollenaar te KapernaŁm.
KapernaŁm lag in het gebied van Herodes Antipas, daarom was hij geen Romeins beambte, maar stond hij in dienst van de vorst of heeft hij de tolweg van de stad gepacht.
Waarschijnlijk was hij de schrijfkunst machtig en sprak hij naast zijn moedertaal Aramees ook KoinŤ.
Zijn feestdag is op 21 september.
In de Orthodoxe Kerk op 16 november en op 30 juni met de andere twaalf apostelen.
Hij is de patroon van de boekhouders, bankiers, douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten en beursmakelaars en van de stad Salerno en hij wordt aangeroepen tegen drankzucht.